Turf Formula

 

Turf Formula er udviklet og produceret I USA af Agri-Gro Marketing Inc. og er en naturlig bio-aktivator og næringsforøger, som har forstærket plante- og rodvækst samt jordens sundhed for gartnere og greenkeepere i USA i mere end 10 år. Dette produkt sælges nu også i Danmark og kan med fordel anvendes i alle former for beplantninger, bede og græsarealer.

Turf Formula er miljøvenligt og har en positiv virkning på jordens frugtbarhed ved at forbedre tilgængeligheden og optagelsen af essentielle næringsstoffer. Dette skyldes en velafbalanceret formel, der virker ved at stimulere den mikrobiologiske aktivitet i jorden. Denne større mikrobiologiske aktivitet øger tilgængeligheden af næringsstoffer i gødning og de næringsstoffer, som allerede findes i jorden, samtidig med at det øger omsætningen af planterester og organisk materiale. Som et resultat heraf udvikler planten et større rodnet, som giver bedre tørkeresistens samt bevirker, at planten har en mere balanceret og større næringsoptagelse i hele vækstperioden. Planten har derfor større immunitet over for angreb af skadedyr og svampesygdomme. Denne bedre udnyttelse af næringsstofferne kan som følge deraf muliggøre en reduktion af N-P-K gødningsstoffer samt kemikalier på 25 %. En betydelig reduktion af nematoder er ligeledes målt i laboratorieanalyser. Desuden bevirker et øget antal mikroorganismer en forøget produktion af toksiner og antitoksiner, som hjælper med en fortrængning af skadelige svampesporer, og dermed smittetrykket fra jorden.

Fordele ved brug af Turf Formula:

• Større garanti for bedre etablering af planter
Turf Formula er 100 % biologisk samt miljøvenligt
• Forbedrer plantens evne til at optage vand og næringsstoffer
• Øger omsætningen af planterester og organisk materiale
Turf Formula forøger virkningen af kunstgødning og kemikalier, så
   disse kan reduceres med 25 %
• Større immunitet over for angreb af skadedyr og svampesygdomme
   – mindsker smittetrykket
• Forbedrer jordstrukturen og opbygger humus
• Mere tørkeresistente planter
• Minimum 30 % større rodnet

Turf Formula’s unikke egenskaber stammer fra planteekstrakter og en navnebeskyttet blanding af naturlige forekomster af bakterier og svampe. Produktet er 100 % miljøvenligt og indeholder hverken gift, kræftfremkaldende stoffer eller sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Historien bag Turf Formula

Dr. Joe C. Spruill (1935 – 1983), biokemiker, var skaberen af Turf Formula konceptet. Dr. Spruill er bedst kendt for sin medvirken til udvikling af stabiliseringen af Aloe Vera, men var også stærkt involveret i forskningen af symbiose mikroorganismer i mennesket og i jorden.

Som et resultat af hans forskning, var Dr. Spruill i stand til at isolere og stabilisere et bredt spektrum af vigtige mikrober. Han udviklede en avanceret proces, som ikke indeholdt levende mikroorganismer i koncentreret tilstand, der ensartet og effektivt skabte en biologisk vækst. Når Turf Formula fortyndes med vand og påført jorden eller bladende, vil den mikrobiologiske aktivitet i jorden forøges, styrke rodsystemet og dermed forbedre plantens vækstvilkår.

Tilbage til produkter

 

Produkter

Agri-Gro
Biologisk vækst- stimuleringsmiddel -  giver afgrøderne optimale vilkår for vækst.
Agri-Cal
Flydende vandopløselig calcium - straks- optagelig gennem blade og rødder.
Turf Formula
Specielt formuleret til græs - giver mere farve og slidstyrke.
Bio-Stimulant
Gør haven flottere - få flere blomster samt bedre planter og urter.
Indigo
Den naturlige løsning til spildevands-
behandling og lugtgener.