Agri-Gro

 
Hvad er Agri-Gro?

Agri-Gro er udviklet og produceret I USA af Agri-Gro Marketing Inc. og er et naturligt vækststimuleringsmiddel og næringsforøger, som har forbedret afkastet og jordens sundhed for landmænd i USA i over 20 år. Dette produkt sælges nu også i Danmark og kan med fordel anvendes i alle afgrøder.

Agri-Gro har en positiv virkning på jordens frugtbarhed ved at forbedre tilgængeligheden og optagelsen af essentielle næringsstoffer. Det er almindelig kendt, at der findes et stort depot af næringsstoffer i jorden, som ikke er tilgængelig i den form de findes. Måske mindre kendt er det, at depotet af kvælstof er op til 7-10 tons pr. ha. i pløjelaget. Jordens kvælstof oplagres i det organiske stof, og dette kan kun gøres tilgængelig for planterne ved hjælp af mikroorganismer.

Agri-Gro virker ved at stimulere den mikrobiologiske aktivitet i jorden (se fig. 1). Denne større mikrobiologiske aktivitet øger tilgængeligheden af næringsstoffer i gødning og de næringsstoffer, som allerede findes i jorden, samtidig med at det øger omsætningen af planterester og organisk materiale. Dette bevirker at planten har en mere balanceret og større næringsoptagelse i hele vækstperioden. Dermed har planten større immunitet over for angreb af skadedyr og svampesygdomme. En betydelig reduktion af nematoder er målt i laboratorieanalyser. Desuden bevirker et øget antal mikroorganismer en forøget produktion af toksiner og antitoksiner, som hjælper med en fortrængning af skadelige svampesporer, og dermed smittetrykket fra jorden. 
 

 
Fig 1 –
optælling af mikrober i jord

Prøve 1: Før behandling – 31.800.000 bakterier/gram

Prøve 2: Før behandling – 80.000.000 bakterier/gram

Begge prøver blev derefter behandlet med Agri-Gro

Prøve 1 og 2: Talt efter 3 dage
Bakterieantallet forøget til > 600.000.000/gram

Agri-Gro øgede bakterieantallet med mere end 2.000% på 3 dage!

Analyse foretaget af: Morning Star Laboratories Inc., California

  

Agri-Gro’s unikke egenskaber stammer fra planteekstrakter og en navnebeskyttet blanding af naturlige forekomster af bakterier og svampe. Produktet er 100% miljøvenligt og indeholder hverken gift, kræftfremkaldende stoffer eller sygdomsfremkaldende mikroorganismer.


Historien bag Agri-Gro

Dr. Joe C. Spruill (1935 – 1983), biokemiker, var skaberen af Agri-Gro konceptet. Dr. Spruill er bedst kendt for sin medvirken til udvikling af stabiliseringen af Aloe Vera, men var også stærkt involveret i forskningen af symbiose mikroorganismer i mennesket og i jorden.

Som et resultat af hans forskning, var Dr. Spruill i stand til at isolere og stabilisere et bredt spektrum af vigtige mikrober. Han udviklede en avanceret proces, som ikke indeholdt levende mikroorganismer i koncentreret tilstand, der ensartet og effektivt skabte en biologisk vækst. Når Agri-Gro fortyndes med vand og påført jorden eller bladende, vil den mikrobiologiske aktivitet i jorden forøges, styrke rodsystemet og dermed forbedre planten.

 

Tilbage til produkter

Produkter

Agri-Gro
Biologisk vækst- stimuleringsmiddel -  giver afgrøderne optimale vilkår for vækst.
Agri-Cal
Flydende vandopløselig calcium - straks- optagelig gennem blade og rødder.
Turf Formula
Specielt formuleret til græs - giver mere farve og slidstyrke.
Bio-Stimulant
Gør haven flottere - få flere blomster samt bedre planter og urter.
Indigo
Den naturlige løsning til spildevands-
behandling og lugtgener.