Agri-Cal

Agri-Cal er en ægte opløsning 0-0-0-10, som virker ved at give kalk til planterne i en straks tilgængelig form. Kalk er et essentielt næringsstof for plantevækst. Planterne bruger kalk direkte i deres struktur og som stødpude for andre elementer, som bliver absorberet. Desuden kan planterne bedre udnytte flere af de andre næringsstoffer i jorden, når de får kalk i en straks tilgængelig form.

Tilgængeligheden af kalk er meget vigtig for plantevækst. Den form for kalk, som Agri-Cal indeholder, er straks tilgængeligt for planterne. Agri-Cal yder en lokaliseret pH korrektion, og under de rette betingelser vil den starte en kædereaktion i jorden, der vil blive ved med at frigøre utilgængeligt jordkalk i en længere periode.

Agri-Cal:
• Er et calciummættet chelateret middel, som er en ægte opløsning,
  der nemt kan spredes med marksprøjte eller vandingsanlæg.
• Er helt og strakstilgængeligt for planterne.
• Er 100 % vandopløseligt og skal derfor ikke gennem biologisk
  nedbrydning.
• Hjælper med nedbrydelsen af uopløseligt ”fanget” calcium, som allerede
  findes i jorden, og konverterer den til en tilgængelig form, som planterne
  kan bruge. Forøgelsen af tilgængeligt calcium øger tilgængeligheden og
  optagelsen af andre vigtige næringsstoffer.
• Er en kilde til opløseligt calcium ca. 10 %, og ulig andre calciumkilder
  vil Agri-Cal forblive tilgængeligt og ikke binde sig til andre mineraler.
• Vil vise resultater i første dyrkningssæson i stedet for at vente de
  6-12 måneder, tørkalkning tager for at virke.

Kalk og pH:
PH er ikke altid udtryk for afgrødens behov for kalk:

Jorden kan have optimale kalktal og alligevel mangle kalk. I mange år har den eneste forbindelse mellem kalk og jord været pH. Hvis pH er ”ok”, siger den almindelige viden, at man har nok kalk.

Bare fordi pH ligger inden for optimalområdet, betyder det ikke, at der er nok tilgængeligt kalk som næringsstof til stede til at dyrke gode afgrøder. Når man analyserer rent sand, har det en neutral pH, men ingen tilgængelig kalk. Alt for ofte er kalkens kritiske rolle som næringsstof blevet overset eller ignoreret. Selv når pH er ”ok”, kan jorden mangle tilstrækkeligt kalk.

Når kalken i jorden er begrænset, er udbyttet også begrænset!”

Hvis man har gødet jorden rigtigt inden for de sidste 4-5 år, kan jordens reaktionstal godt være lavt igen, så man overvejer at kalke igen. Odds er imidlertid, at jorden indeholder mere uopløst og ubrugt kalk, end prøverne anbefaler.

Problemet med landbrugskalk er, at den ofte er temmelig uopløselig, og at den kan tage nogen tid før den viser sin virkning.

Hvorfor er tilgængeligt calcium så vigtigt?
• Kalk er det vigtigste gødningselement.
• Er et direkte næringsstof for planter i vækst.
• Neutraliserer jordens surhed.
• Forbedrer den mikrobiologiske aktivitet og omsætningen af
  organisk materiale.
• Forbedrer jordstrukturen
• Øger gødningens effekt
• Mindsker fosfatfiksering
• Øger vandgennemtrængeligheden og jordens vandbærende kapacitet.

Tilgængelighed er nøglen til resultater!

Tilbage til produkter

Produkter

Agri-Gro
Biologisk vækst- stimuleringsmiddel -  giver afgrøderne optimale vilkår for vækst.
Agri-Cal
Flydende vandopløselig calcium - straks- optagelig gennem blade og rødder.
Turf Formula
Specielt formuleret til græs - giver mere farve og slidstyrke.
Bio-Stimulant
Gør haven flottere - få flere blomster samt bedre planter og urter.
Indigo
Den naturlige løsning til spildevands-
behandling og lugtgener.