Testresultater

Turf Formula er testet og veldokumenteret i et stort antal uvildige forsøg både i USA såvel som Danmark. Inden for landbruget er der opnået tydelige resultater i form af højere merudbytter, kvalitet og holdbarhed.

Uafhængig forskningsforsøg har påvist, at regelmæssig brug af Turf Formula bidrager til:

• Flere og større blomster og frugter
• Bedre udnyttelse af kunstgødning
• Mere tørkeresistente planter
• Kraftigere plantevækst
• Forbedrede jordforhold
• Større rodudvikling
• Mindre insekt og sygdomspres
 

 
Turf Formula – effekt på græsarealer

• Reduktion af nematoder på 33 %
• Forøgelse af rodvækst på 35 %
• Forøget plantevækst på 32 %

Analyse foretaget af Dr. Arvel H. Hunter fra Agro Services International, Inc., Florida.

 
Få hvad du betaler for!


Nedenstående tabel viser den ekstra næringsoptagelse i % i planten og jorden, der er ved brug af Turf Formula.
 

Analyse foretaget af:
 Lincoln Universitet, Jefferson City, MO / Dr. David Sasseville, PhD.
 

 

 
Fig. 1: Optælling af mikrober i jord


Prøve 1: Ubehandlet – 31.800.000 bakterier/gram

Prøve 2: Ubehandlet – 80.000.000 bakterier/gram

Begge prøver behandlet med Turf Formula

Prøve 1 og 2: Talt efter 3 dage
Bakterieantallet forøget til > 600.000.000/gram

Turf Formula øgede bakterieantallet med mere end 2000% på 3 dage!

Analyse foretaget af: Morning Star Laboratories Inc., Calafornia

Tilbage

 

Produkter

Agri-Gro
Biologisk vækst- stimuleringsmiddel -  giver afgrøderne optimale vilkår for vækst.
Agri-Cal
Flydende vandopløselig calcium - straks- optagelig gennem blade og rødder.
Turf Formula
Specielt formuleret til græs - giver mere farve og slidstyrke.
Bio-Stimulant
Gør haven flottere - få flere blomster samt bedre planter og urter.
Indigo
Den naturlige løsning til spildevands-
behandling og lugtgener.