Testresultater

Agri-Gro er testet og veldokumenteret i et stort antal uvildige forsøg både i USA såvel som Danmark. Herunder kan nævnes Landsforsøgene og LRØ med tydelige resultater i form af højere merudbytter, kvalitet og holdbarhed. Desuden var Agri-Gro det produkt inden for vækststimuleringsmidler, der præsterede de bedste resultater i Landsforsøgene.

Uafhængig forskningsforsøg har påvist, at regelmæssig brug af
Agri-Gro bidrager til:

• Bedre udnyttelse af kunstgødning
• Kraftigere plantevækst
• Forbedrede jordforhold
• Større rodudvikling
• Højere proteinindhold
• Mindre insekt og sygdomspres
• Større udbytte og forbedret kvalitet af afgrøder

 Agri-Gro analyseresultater

A: Analyse af Agri-Gro behandlede parceller viste
    35% forøgelse af rodvækst og dybde i forhold til
    ubehandlet parcel.

B: Analyse af Agri-Gro behandlede parceller viste
    33% reduktion i nematodetallet inden for en 120
    dages periode.

Analyse foretaget af Dr. Arvel H. Hunter fra: Agro Services International, Inc., Florida.

Få hvad du betaler for!
Nedenstående tabel viser den ekstra næringsoptagelse i % i planten og jorden, der er ved brug af Agri-Gro

Analyse foretaget af:
Lincoln Universitet, Jefferson City, MO / Dr. David Sasseville, PhD.


Majs:
Agri-Gro er velafprøvet i majs og har været med i Landsforsøgene 2001 og 2002 i sorterne Speedy, Tassilo, Crescendo og Manatan.

Forsøgsresultater fra Landsforsøgene viste op til:

• Forøget tørstof % på 31,8 i ubehandlet og 33,4 i behandlet.
• Lavere træstof % af tørstof på 16,9 i ubehandlet og 15,0 i behandlet.
• Højere stivelses % af tørstof på 26,9 i ubehandlet og 30,2 i behandlet.
• Forøget sukker % af tørstof på 5,8 i ubehandlet og 6,8 i behandlet.
• Højere % råprotein af tørstof på 5,9 i ubehandlet og 6,7 i behandlet.
• Merudbytte på 11,3 hkg. tørstof pr. ha. i forhold til ubehandlet!
• Merudbytte på 9,8 hkg. stivelse pr. ha. i forhold til ubehandlet!
• Op til 13 % i merudbytte!


Kilde: Landsforsøgene / enkeltforsøg 2001-02

Tabellen viser, at ved et normalt markudbytte er der avlet op til 1.500 Fe./ha ekstra! Stigende merudbytte ved lavere markudbytte.

Vårbyg:
Sted: Nissumgård Hovedgaard, Jylland 2001.

Til højre for pilen er der givet Agri-Gro i efteråret 2000 og i foråret 2001. Bemærk at området med Agri-Gro er mere ensartet uden bonitering og ved høst var byggen på den del af marken, som havde fået Agri-Gro, kun knækket i akset. Den del som ikke havde fået Agri-Gro, var knækket ned i strået så mange aks hang helt ned til jorden.

Led 1 til venstre: Standard gødnings- og planteværnsprogram.
Led 2 til højre: Samme som led 1 + 2,5 liter Agri-Gro.

Klorofyltal:
Led 1: Gns. 20/07-01 493
Led 2 : Gns. 20/07-01 579

Difference = + 86 (en forøgelse på 17 %!).

Hvede:
Forsøgsresultater fra LRØ har vist op til 3,5 hkg. i merudbytte pr. ha. ved brug
af Agri-Gro!

Yacht hvede
Sted: Sorø, 2001


Området uden Agri-Gro udvintrede med 25-65 %. Området med Agri-Gro udvintrede kun 5 – 15% og gav 27,95 hkg. i merudbytte. Bemærk forskellen på rodsystemets størrelse.

3-dages test i hvede:


Der er givet Agri-Gro i prøven til venstre.

Græs:
Græsset til venstre har igennem flere år vedvarende fået Agri-Gro.
Til højre ses græs som ikke har fået
Agri-Gro.Tilbage

 

Produkter

Agri-Gro
Biologisk vækst- stimuleringsmiddel -  giver afgrøderne optimale vilkår for vækst.
Agri-Cal
Flydende vandopløselig calcium - straks- optagelig gennem blade og rødder.
Turf Formula
Specielt formuleret til græs - giver mere farve og slidstyrke.
Bio-Stimulant
Gør haven flottere - få flere blomster samt bedre planter og urter.
Indigo
Den naturlige løsning til spildevands-
behandling og lugtgener.