Referencer


Jørgen Hansen
Høsten Teglværksvej 32
4690 Haslev


"Jeg brugte
Agri-Gro første gang i 1995 på majs og vedvarende græs. 1995 var et meget tørt år. Der gik ikke lang tid, før jeg kunne se forskel på den majs, der havde fået Agri-Gro og den, der ikke havde. Majsen blev meget bedre udviklet, var kraftigere og mere grøn med 2 store kolber på næsten alle planter. Græsset, som fik Agri-Gro, var grønt og groede hele sommeren, selv i den mest tørre tid. 
I år, 1999, har jeg brugt
Agri-Gro på helsæd, græs og roer. Helsæden har givet ca. 20% mere end de foregående år på samme areal. Græsset er tydeligt meget kraftigere og tættere, hvor det har fået Agri-Gro. Jeg har fået 4 fulde slet og skal i gang med det femte. Roerne ser ved første optagning ud til at være større end normalt."

Egon Schousboe
Nordre Fælledvej 10
7160 Tørring


"I foråret 2000 brugte jeg
Agri-Gro på roer. Jeg bredsprøjtede roemarken, inden jeg såede. Kort tid efter kom der så meget ukrudt mellem rækkerne, at jeg blev nødt til at sprøjte temmelig kraftigt. Roerne kom også godt op, men jeg hæmmede dem noget ved sprøjtningen. Det er tydeligt, at man skal placere Agri-Gro i sårillen i rækkeafgrøder. Senere rettede roerne sig helt og gav absolut topudbytte.
På et møde her på gården i vores markstyringsgruppe så vi bl.a. på en bygmark, som var kommet meget dårligt i gang. Den var spids og utrivelig. De andre mente, at den kunne jeg godt afskrive. Så gav jeg den
Agri-Gro og i løbet af foråret rettede den sig totalt og gav godt udbytte. Jeg vil bruge Agri-Gro på flere marker i 2001."

Vagn O. Hansen 
O-Green -
(Tidligere Økodan)
Sognevejen 10 
2690 Karlslunde
 

"I min tidligere virksomhed med ca. 100 medarbejdere har vi i flere år brugt
Turf Formula, som en garanti for bedre etablering og vedligeholdelse, i både beplantninger, bede og græsplæner. Desuden er Turf Formula blevet en fast del af vores plæneplejeprogram. Ligeledes konstaterede vi, at vi havde 12 % færre træer der gik ud. Turf Formula virker også forbedrende på syge og hensygnende træer." 
 gen Hansen

Produkter

Agri-Gro
Biologisk vækst- stimuleringsmiddel -  giver afgrøderne optimale vilkår for vækst.
Agri-Cal
Flydende vandopløselig calcium - straks- optagelig gennem blade og rødder.
Turf Formula
Specielt formuleret til græs - giver mere farve og slidstyrke.
Bio-Stimulant
Gør haven flottere - få flere blomster samt bedre planter og urter.
Indigo
Den naturlige løsning til spildevands-
behandling og lugtgener.