Anvendelse

   

Agri-Gro er et naturligt værkstimuleringsmiddel i flydende koncentreret form og kan med fordel anvendes i alle afgrøder og jorder. Der er dog tendens til størst effekt i hurtigvoksende afgrøder såsom majs, kartofler, græs, raps og grøntsager.

Agri-Gro kan blandes i de fleste opløsninger og former for kemikalier og kan anvendes i forbindelse med ukrudts- og insektdræbende midler samt svampedræbende midler. Med nye planteværnsmidler er det tilrådeligt at lave en forsøgsblanding først, for at sikre kompabilitet. Ryst altid dunken før brug for at sikre, at der ingen bundfald er!

Indeholder: Borsyre, zink sulfat, stabiliseret oxygen, sammensatte kulhydrater, enzymer og aminosyre som stammer fra mikrobiologiske naturlige forekomster af bakterier og svampe. Kun naturens egne ingredienser.

Agri-Gro leveres i 9,5 liters dunke (19 liter pr. kasse) og i tromler á 208 liter.


Dosering og brugsanvisning:
Bedste resultat opnås ved udbringning tidlig morgen eller sen aften. Undgå udbringning i direkte sollys ved temperaturer over 20˚ C. Skal altid udbringes på fugtig jord.

Vinterafgrøder (Hvede, vinterbyg, rug, frøgræs og vinterraps):
2 – 2,5 liter Agri-Gro pr. ha. før såning eller sammen med den første ukrudtssprøjtning. Ved pløjefri dyrkning er Agri-Gro perfekt sammen med Roundup sprøjtningen lige før såning. Splitdosering kan evt. anvendes med 1,5 liter om foråret og 1 liter om efteråret.

Vårsæd (Vårbyg, havre, ærter og vårhvede):
2 – 2,5 liter Agri-Gro pr. ha. Før såning eller sammen med den førsteukrudtsbehandling efter fremspring.
Majs (2 behandlinger):
                                                               
2 – 2,5 liter Agri-Gro pr. ha. før eller ved såning og hvis muligt direkte i sårillen med flydende gødning. Når majsen er 15 – 30 cm. høj gives 1,5 – 2 liter Agri-Gro pr. ha. Gerne sammen med ukrudtssprøjtning.

Frøgræs:
1,5 – 2 liter Agri-Gro pr. ha. når væksten er i gang om foråret.

Roer (2 behandlinger):
2 – 2,5 liter Agri-Gro pr. ha ved såning, hvis muligt direkte i sårillen, og 1 – 1,5 liter pr. ha. 2 – 3 uger efter fremspring. Gerne sammen med ukrudtssprøjtning.
Kartofler (2 - 3 behandlinger):                                                   

2 – 2,5 liter Agri-Gro pr. ha. ved såning, hvis muligt direkte i sårillen eller ved begyndende knoldudvikling, og 1,5 – 2 liter lige før blomstring og 1,5 - 2 liter under blomstring (optimalt)

Vedvarende græs og lucerne:
2 – 2,5 liter Agri-Gro pr. ha tidlig forår og 1 – 1,5 liter 5 – 10 dage efter hvert slet.
Grøntsager (3 behandlinger):                                                     

2 – 2,5 liter Agri-Gro pr. ha ved såtid og 1 – 1,5 liter ved 4 –6 blivende blade og 1 – 1,5 liter 2 - 3 uger senere.

Specialafgrøder (Spinat, kål, radiser og o.a.):
2 – 2,5 liter Agri-Gro pr. ha ved såning. Rækkeafgrøder, optimalt ved placering i sårillen sammen med flydende gødning eller båndsprøjtet på rækken. Evt. 1 – 1,5 liter når afgrøden er 10 - 20 cm. høj (optimalt). Gerne sammen med en ukrudts- eller svampesprøjtning.

Etablerede juletræer og pyntegrøntkulturer:
Bring Agri-Gro ud evt. sammen med flydende gødning eller ukrudtsprøjtning både om foråret og efteråret, eller med lusesprøjtning om sommeren med 2,5 liter pr. ha. I meget store kulturer skal doseringen øges med 0,5-1,0 liter.

Bejdsning af korn eller frø:
For bedre spiring og etablering af korn og frø kan man bejdse med Agri-Gro. Bland 2,5 liter Agri-Gro med vand efter behov, max. 2,5 liter, og tilfør blandingen med vådbejdser. Gerne sammen med andre bejdsemidler. 0,2 - 0,5 liter Agri-Gro pr. 100 kg frø ved lige dele Agri-Gro og vand. Agri-Gro kan erstatte vandet i andre bejdsemidler.
 

Tilbage
 

Produkter

Agri-Gro
Biologisk vækst- stimuleringsmiddel - giver afgrøderne optimale vilkår for vækst.
Agri-Cal
Flydende vandopløselig calcium - straks- optagelig gennem blade og rødder.
Turf Formula
Specielt formuleret til græs - giver mere farve og slidstyrke.
Bio-Stimulant
Gør haven flottere - få flere blomster samt bedre planter og urter.
Indigo
Den naturlige løsning til spildevands-
behandling og lugtgener.