Anvendelse

Agri-Cal optages gennem plantevæggene, når det bliver tilført på bladmassen og indgår i alle steder den kommer i berøring med planten. På grund af dette, lader Agri-Cal planten bruge kalken, hvor den er mest nødvendig, når den bliver tilført på bladmassen, selv efter planten ikke kan flytte rod-optaget kalk. Agri-Cal er i øvrigt et perfekt supplement til Agri-Gro.

Agri-Cal er et calciummættet chelateret middel og kan med fordel anvendes i alle afgrøder og jorder. Agri-Cal kan blandes i de fleste opløsninger og former for kemikalier samt flydende gødning og kan anvendes i forbindelse med ukrudts- og insektdræbende midler samt svampedræbende midler.

Agri-Cal må IKKE blandes med fosfat- og sulfatholdige opløsninger og kemikalier!

Med nye planteværnsmidler er det tilrådeligt at lave en forsøgsblanding først, for at sikre kompabilitet. Ryst altid dunken før brug for at sikre, at der ingen bundfald er!

Agri-Cal leveres i 9,5 liters dunke (19 liter pr. kasse) og i tromler á 208 liter.

Dosering og brugsanvisning:

Bedste resultat opnås ved udbringning tidlig morgen eller sen aften. Undgå udbringning i direkte sollys ved temperaturer over 20˚ C. Størst resultat opnås ved udbringning på fugtig jord.

Ved såning:
• I rækken ved siden af og lige under frøet.
• Båndsprøjtet i 10 cm. bånd over rækken.
• 10-30 liter/ha. efter behov.

Bredsprøjtet:
• Om efteråret efter høst. Skal ikke arbejdes for langt ned i jorden. Efterårstilførsel
   vil øge forrådnelsen af planterester og får givet mere ”energi” til jorden om foråret.
• Om foråret samtidig med udbringning af flydende gødning og ukrudtsmidler.
• 10-20 liter/ha. efter behov.

Eftergødskning:
• Bring Agri-Cal ud sammen med kvælstof når der eftergødskes. Ved splitdosering,
  brug Agri-Cal for optimale udbytter og for at stabilisere kvælstoffet.
• 5-10 liter/ha., mindst 10 liter vand/væske pr. liter Agri-Cal.

Bladgødskning:
• Sprøjt planterne med Agri-Cal på nøgletidspunkter i vækstperioden.
  Nøgletidspunkter varierer for forskellige afgrøder.
• 5-10 liter/ha., mindst 10 liter vand/væske pr. liter Agri-Cal.

Med flydende gødning og ammoniak:
• Før såning kan det udbringes sammen med flydende ammoniak NH3. Hjælper med
  til at bryde pløjesål. 10-20 liter pr. ha.
• Udbring samtidig med sengødning i vækstperioden.
• 10-15 liter pr. ha.


Tilgængeligheden af kalk er meget vigtig for plantevækst.
Den form for kalk, som Agri-Cal indeholder, er straks tilgængeligt for planterne. Agri-Cal yder en lokaliseret pH korrektion, og under de rette betingelser vil den starte en kædereaktion i jorden, der vil blive ved med at frigøre utilgængeligt jordkalk i en længere periode.
 

Tilbage

Produkter

Agri-Gro
Biologisk vækst- stimuleringsmiddel -  giver afgrøderne optimale vilkår for vækst.
Agri-Cal
Flydende vandopløselig calcium - straks- optagelig gennem blade og rødder.
Turf Formula
Specielt formuleret til græs - giver mere farve og slidstyrke.
Bio-Stimulant
Gør haven flottere - få flere blomster samt bedre planter og urter.
Indigo
Den naturlige løsning til spildevands-
behandling og lugtgener.